Filler vid bröstförstoring

Det som blivit väldigt stort de senaste åren är så kallade icke-permanenta ’fillers’. Dess popularitet beror till stor del på den höga säkerhet som finns kring produkten. Eftersom den försvinner efter några månader och består av kroppseget ämne behöver man inte oroa sig för saker som man normalt sett anser är riskabelt i samband med ett ingrepp. 
Det är stor skillnad på vad sprutorna innehåller. Och det är oerhört viktigt att känna till vad skillnaderna är och vad de innebär för dig. 

Gör man en bröstförstoring vill man att denna skall gå bra för att slippa alla eventuella extra ingrepp i efterhand där man behöver addera mer filler till ett av brösten eller till båda brösten. Det har rapporterats om allvarliga biverkningar vissa fillers kan ge, vilket gäller främst semipermanenta fillers. Detta är dock inget som det pratas om på klinikerna som utför behandlingarna, eftersom ’man inte kan diskutera specifika patienters fall’. Tyvärr har här inte Socialstyrelsen ingripit utan endast sett på medan marknaden faktiskt visat att den inte själv kan hantera de olika frågeställningarna, säkerhet och övrig hantering.

Istället för att välja ett säkrare alternativ för sina patienters skull.

 Det kunder eller prospekt  måste betänka, är att nya preparat, både filler och andra, som lanseras, många gånger befinner sig i ett förstadium, där studier av effekterna fortfarande pågår och dokumentation saknas. Det blir alla kunder inklusive oss själva som får agera försökskaniner.
 Det är lätt att som patient, bli bländad av fantastiska erbjudanden och möjliga resultat. Men det hela kan sluta tragiskt, med fysiska problem såväl som känslomässig psykos.

 

 

Google Reader Yahoo Facebook Twitter Digg FriendFeed Delicious Google Translate
This entry was posted onjuni 2nd, 2011 at 21:13. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Responses are currently closed, but you can Trackback..

Comments are closed.